6982896783,6946539466 Δροσερό, Γιαννιτσά tanousesgiorgos@gmail.com